In News

Hawaasni Oromoo Nezerlaand Ebla 15, 2017 Guyyaa Gootota Oromoo kabajate

Hawaasni Oromoo Nezerlaand Ebala 15, 2017 Guyyaa Gootota Oromoo bifa oo’aadhaan magaalaa Amstardaamitti kabajate. Guyyaa kana miseensonni hawaasaa bay’inaan  wolitti dhufuudhaan gootota Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti wareegaman yaadataniiru.

Guyyaan Gootota Oromoo bara kanaa mata duree ‘shoora dubartoota Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti’ jedhu jalatti kan kabajame. Sirna kabaja kanaa irratti addee Na’amaat Iissaa, miseensa koree ABO kan turan, qooda dubartoonni Oromoo qabsoo keessatti qaban irratti haasawa bal’aa godhaniiru.

Guyyaa kana irratti hawaasni Oromoo waa’ee qabsoo Oromoo biyya keessatti geggeeffamuu irratti marii taasisanii jiru. Akkasumas hawaasni dinqisiifannaa fi kabajaa dhaloota ammaa isa qabsoo biyya kessatti geggeessaa jiruufis qabu ibsateera.

Hawaasni Oromoo Nezerlaand qabsoo Oromoo biyya keessatti geggeeffamaaru tin’isuudhaaf deeggarsa fi gumaacha barbaachisu hunda godhuudhaaf waadaa galaniiru.