In News

Vreedzaam protest voor hervormingen Ethiopie

ASMEDIA ( Den Haag) – Donderdagmiddag 22 maart tussen 13.00 uur en 15.30 uur hebben Nederlandse Ethiopiërs in Den Haag geprotesteerd tegen het Oost-Afrikaanse regime.

De menigte protesteerde tegen het staatshoofd en diens regime in Ethiopië. Via leuzen en protestborden eisten ze onder andere: gelijke rechten voor iedereen; het stoppen van gedwongen migraties van de etnische groep van de Oromo’s; de vrijlating van de politieke gevangenen; en het stoppen van het bloedvergieten in het land. Hierbij riepen ze het EU en Nederland op om te stoppen met financiële steun aan het land en de steun aan de dictatuur.

Een kleine honderd man was aan het demonstreren. De demonstratie startte bij de Bezuidenhoutseweg en rond 14.30 uur vertrok de stoet onder politiebegeleiding naar het Lange Voorhout. De demonstratie verliep rustig.

Vreedzaam protest voor hervormingen Ethiopie