Not Found
Not Found

Seminaara haala jireenya fayyaqabeessaafi maatii irratti | Amsterdam

Seminaara barnootaa HON GGD Amsterdam waliin ta'uudhaan qopheessee jira. Miseensonni hawaasa keennaaf haala jireenya fayyaqabeessa irratti seminaara ogeeyy

Not Found

Oromo NL Summer Festival

Guyyaa kana sagantaalee ispoortii, dhiichisa, agarsiisa aadaa, baacoo fi taphoota addaddaa qabna. Waan nama bashannansiisa ykn nama barsiisa jettan yoo qab

  • 1
  • 2