Events

Seminaara haala jireenya fayyaqabeessaafi maatii irratti | Amsterdam

Seminaara barnootaa HON GGD Amsterdam waliin ta'uudhaan qopheessee jira. Miseensonni hawaasa keennaaf haala jireenya fayyaqabeessa irratti seminaara ogeeyy

Oromo NL Summer Festival

Guyyaa kana sagantaalee ispoortii, dhiichisa, agarsiisa aadaa, baacoo fi taphoota addaddaa qabna. Waan nama bashannansiisa ykn nama barsiisa jettan yoo qab

Kora Hawaasaa | Public forum

Guyyaa kana adeemsi HON woggaa lamaa ni gamaaggamama. Filannoon koree hawaasaa haarofnis ni taasifama.

Marii Hawaasaa fi Guyyaa Goototaa

Ebla 15, 2017 sa'aa laaqanaatii eegalee Guyyaa Goototaa ni kabajna; dhimma Oromoo fi hawaasa keennaa irraa ni mari'anna. Hundi koottaa hirmaadhaa!

Irreecha 2017 Celebration

This year Oromos from all over Europe will celebrate Irreechaa (Oromo's thanksgiving day) in Amsterdam, The Netherlands. Irreechaa is recognized by UNESCO

Hiriira Dhimma Asylum Irratti

Rakkoo Oromoonni waraqaa dhaban keessa jiran qajeelatti hubachuu fi haala kamiin dhimmi Oromoo mootummaa kana (IND) birratti  xiyyeeffannaa gayaa akka ar

Human Rights

The objective of this demonstration is to bring the atrocities perpetrated against Oromo people in Ethiopia to the attention of the Dutch government and th