Seminaara haala jireenya fayyaqabeessaafi maatii irratti | Amsterdam

EVENT DETAILS :

  • Start Date:11-11-2017
  • End Date:11-11-2017
  • Start Time:13:00
  • End Time:17:00
  • Location:Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam-Zuidoost

Seminaara barnootaa HON GGD Amsterdam waliin ta’uudhaan qopheessee jira. Miseensonni hawaasa keennaaf haala jireenya fayyaqabeessa irratti seminaara ogeeyyiidhaan kennamu kanarraa qooda akka fudhattan isin affeerra. Koottaa hirmaadhaa.