Marii Hawaasaa fi Guyyaa Goototaa

EVENT DETAILS :

  • Start Date:15-04-2017
  • End Date:15-04-2017
  • Start Time:12:00
  • End Time:17:00
  • Location:Amsterdam

Ebla 15, 2017 sa’aa laaqanaatii eegalee Guyyaa Goototaa ni kabajna; dhimma Oromoo fi hawaasa keennaa irraa ni mari’anna. Hundi koottaa hirmaadhaa!