Monthly Archives: December 2016

Hawaasni Oromoo Nezerlaand Kora Hawaasaa geggeeffate

Hawaasni Oromoo Nezerlaand (HON) Muddee 10, 2016 Kora Hawaasaa magaalaa Amistardaamitti geggeeffate. Kora hawaasaa kana irratti gabaasni raawwii hujii fi diinagdee Gumii hawaasaatiin dhiyaateera. Koree Sadeen manguddoos dabalatee, koreeleen biroos gabaasa isaanii dhiyeessanii jiru. Gabaasa koreen dhiyaate irratti hawaasni marii taasiseera. Marii hawaasa irratti akkaataa HON itti cimsuun fi qabsoo biyya keessatti geggeffamaa jiru itti